Diện tích đất : 206 m²,  trong đó 200 m² là đất ở, 6 m² là đất trồng cây lâu năm

Địa chỉ: Xả Phước Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Giá bán: 2 tỷ 2.

Liên hệ: Cô Nga  - 0613812459

Các bài liên quan