-Với đội ngũ dịch thuật viên ưu tú là các cử nhân và thạc sỹ tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng ở trong và ngoài nước; Với sự hỗ trợ của những người kiểm định chất lượng bản dịch là người bản xứ, công ty chúng tôi đã từng bước tạo được niềm tin với và mang đến sự thành công cho khách hàng đã hợp tác với chúng tôi.

- Chúng tôi đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của những khách hàng có các yêu cầu cao cả về độ chính xác trong ngôn ngữ và độ chính xác của hình ảnh. Đây là những văn bản mang tầm Quốc gia và Quốc tế như:

 

- Bộ Xây dựng Hàn Quốc

- Bộ bưu chính viễn thông Hàn Quốc

- Bộ môi trường Hàn Quốc

- Trường Việt Nam – Hàn Quốc và rất nhiều đơn vị khác là các công ty liên doanh và các doanh nhân người nước ngoài.

Các bài liên quan