Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

Là đơn vị công chứng đầu tiên ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.

Với tinh thần trách nhiệm, thực hiện Luật Công chứng có hiệu lực từ ngày 01/7/2007, Văn phòng Công chứng Thạnh Phú là một trong những đơn vị đầu tiên trong việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Công chứng viên. Công ty bảo hiểm được Văn phòng chọn mua bảo hiểm nghề nghiệp là CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI - MIC.  Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Công chứng viên thể hiện trách nhiệm  của Văn phòng Công chứng Thạnh Phú đối với các tổ chức, cá nhân đã sẽ và đang sử dụng dịch vụ công chứng của Văn phòng. Kể từ ngày bảo hiểm MIC ký kết hợp đồng bảo hiểm với văn Phòng mọi giao dịch đã thực hiện công chứng tại văn phòng chúng tôi nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu kiện mà gây thiệt hại thực tế do lỗi của công chứng viên thì cả khách hàng và công chứng viên sẽ được đảm bảo trách nhiệm vật chất bởi CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI - MIC.

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác