Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

Kể từ ngày 15/03/2012, Thông tư 08/2012/TTLT-BTC-BTP có hiệu lực, theo đó sẽ áp dụng mức phí đối với việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê tài sản, thuê lại tài sản theo 7 bậc.

Mức thấp nhất là 40 nghìn áp dụng cho các hợp đồng giao dịch có tổng số tiền thuê dưới 50 triệu. Mức tối đa không quá 8 triệu áp dụng cho các hợp đồng giao dịch có tổng số tiền thuê từ trên 10 tỷ. Đây được coi là quy định mới mẻ trong thông tư này.

Ngoài ra, khi công chứng các hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc các tài sản khác; hợp đồng vay tiền; hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản; hoặc các văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản…mức phí quy định cho các trường hợp này cũng được chia thành 7 bậc nhằm phù hợp với tình hình thực tế hiện nay (thay cho 4 bậc theo quy định cũ), mức phí cao nhất được tính bằng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (áp dụng đối với giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch trên 10 tỷ), nhưng tối đa không quá 10 triệu.

Thông tư này thay thế thông tư 91/2008/TTLT-BTC-BTP ban hành ngày 17/10/2008.

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác