Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

Câu hỏi : Vợ, chồng có quyền nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng không? Thủ tục như thế nào?

 

 

Trả lời : Vợ, chồng có quyền được nhập tài sản riêng thành tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp nhập tài sản để nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ riêng của bên có tài sản riêng thì không được pháp luật công nhận. Ví dụ vi phạm pháp luật bị xử phạt tịch thu tài sản riêng nên muốn nhập tài sản riêng là như nhà ở, đất đai, xe ô tô… thành tài sản chung của vợ chồng để trốn tránh việc bị tịch thu các tài sản này.

Nhập các tài sản riêng có giá trị lớn (nhà ở, quyền sử dụng đất…) phải được lập thành văn bản, có chữ ký của cả vợ và chồng và có thể công chứng, chứng thực theo quy định.

 

Theo cổng thông tin điện tử: http://toaan.gov.vn

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác