Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

Trong thực tế khi có nhu cầu phân chia di sản thừa kế,hoặc lập di chúc một số lớn khách hàng thường đặt câu hỏi về việc phân chia tài sản thừa kế, hoặc lập di chúc như thế nào? để có thể buộc những người được thừa kế hoặc người được giao giữ tài sản phải có trách nhiệm giữ gìn, nếp nhà của dòng tộc dùng vào việc thờ phụng tổ tiên , đấng sinh thành. Vì vậy, để giải đáp khách hàng nên tham khảo điều luật sau : Điều 670 BLDS 2005


1. Trong trường hợp người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thoả thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trong trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử một người quản lý di sản thờ cúng.

Trong trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

2. Trong trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

                                                           

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác