Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

Căn cứ Điều 56 và 57 của Luật công chứng và các qui định hiện hành. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp. Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú. Kể từ ngày 07/01/2011, VPCC Thạnh Phú áp dụng phí Thù lao công chứng như sau:

 STT

LOAÏI DÒCH VUÏ

MÖÙC THU  (VNÑ/vụ việc)

I

 CÔNG CHỨNG TẠI TRỤ SỞ

 

1

 Thù lao kim tra h sơ, tư vấn, in, photo

80.000

2

 Thù lao soạn thảo hợp đồng

 

 

- Soạn thảo hợp đồng, văn bản theo mẫu có sẵn

70.000

 

- Soạn thảo hợp đồng, văn bản không có mẫu sẵn

Theo thỏa thuận, tối thiểu 100.000

3

 Thù lao xác minh hồ sơ

Căn cứ mức thu của cơ quan quản lý

II

 CÔNG CHỨNG NGOÀI TRỤ SỞ (nhà riêng, cơ quan)

 

1

 Thù lao kiểm tra hồ sơ, tư vấn, in, photo, soạn thảo hợp đồng, văn bản thu như công chứng tại trụ sở

150.000

2

  Thù lao công chứng ngoài trụ sở (vận chuyển thiết bị phục vụ công chứng, thù lao công chứng viên, bảo vệ, chi phí lấy chữ ký của các bên giao dịch ngoài trụ sở)

 

 

- Khoảng cách  từ  VPCC đến vị trí yêu cầu ≤ 10 km

140.000

 

- Khoảng cách  từ  VPCC đến vị trí yêu cầu từ 11 km – 15 km

182.000

 

- Khoảng cách  từ  VPCC đến vị trí yêu cầu từ 15 km – 20 km

210.000

 

- Khoảng cách  từ  VPCC đến vị trí yêu cầu 21km

Thỏa thuận cụ thể khi khảo sát

3

 Chi phí đưa đón công chứng (phương tiện đi lại)

Theo mức giá taxi hiện hành

4

 Trong trường hợp phải đi nhiều lần theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng

Mức thu tính theo số lần đi

III

 CÔNG CHỨNG NGOÀI GIỜ LÀM VIỆC ( Trước  8giờ00  hoặc sau 17giờ 00 ), ngày nghĩ ( chiều thứ 7, chủ nhật), ngày Lễ theo qui định)

 

1

 Tại trụ sở công chứng

 

 

- Thu thêm ngoài thù lao theo quy định tại Mục I

150.000

2

 Ngoài trụ sở công chứng

 

 

- Thu thêm ngoài thù lao quy định tại Mục II

150.000

 

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác