Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

khi ra nước ngoài định cư và có quốc tịch nước ngoài nhưng không xin thôi quốc tịch Việt Nam thì tôi phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam như thế nào?

                  Trả Lời :  Theo Điều 18 Nghị định số 78 ngày 22-9-2009 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch VN), việc đăng ký giữ quốc tịch VN được áp dụng cho những người VN định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch VN theo pháp luật VN trước ngày 1-7-2009 (thời điểm Luật Quốc tịch VN có hiệu lực) mà không có hộ chiếu VN còn giá trị sử dụng và có nguyện vọng giữ quốc tịch VN. Việc đăng ký này được thực hiện đến hết ngày 1-7-2014. Hết thời hạn này mà không đăng ký thì những người thuộc trường hợp nêu trên mất quốc tịch VN. Nếu muốn có quốc tịch VN thì họ phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Cơ quan đại diện VN ở nước ngoài có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch VN là cơ quan đại diện VN thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước nơi người đăng ký giữ quốc tịch đang có quốc tịch hoặc đang thường trú. Trường hợp VN chưa có quan hệ ngoại giao hoặc chưa có cơ quan đại diện thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước mà người đăng ký giữ quốc tịch đang thường trú thì việc đăng ký giữ quốc tịch được thực hiện tại cơ quan đại diện VN ở nước thứ ba theo sự ủy quyền của Bộ Ngoại giao.

Trường hợp người đăng ký giữ quốc tịch VN có giấy tờ chứng minh rõ người đó đang có quốc tịch VN thì cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký giữ quốc tịch là người đó có quốc tịch VN.

Trường hợp người đăng ký giữ quốc tịch VN không có đủ giấy tờ chứng minh có quốc tịch VN hoặc giấy tờ chứng minh không rõ thì cơ quan đăng ký phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành xác minh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an để xác định người đó có quốc tịch VN hay không. Kết quả xác minh cũng được ghi vào sổ đăng ký giữ quốc tịch.

                                                                                                 st. Báo PL/TPHCM -  Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác