Cung cấp biểu mẫu trong giao dịch Nhà  - đất

 

HSLAWS là lựa chọn tốt nhất của khách hàng trong việc thực hiện những giao dịch nhà – đất. Chúng tôi mang đến dịch vụ Cung cấp biểu mẫu trong giao dịch Nhà – đất, tư vấn lập hợp đồng, giấy thỏa thuân, đơn …

 

Một số biểu mẫu trong giao dịch nhà – đất:

 

    - Hợp đồng thuê nhà ở;

 

   - Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước;

 

   - Hợp đồng thuê đất;

 

   - Hợp đồng sửa chữa nhà ở;

 

   - Di chúc;

 

   - Giấy thỏa thuận phân chia dí sản;

 

   - Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;

 

   - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 

   - Đơn xin đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;

 

   - Đơn xin giao đất để làm nhà ở;

 

 

 

Các bài liên quan