Hủy bỏ hợp đồng ủy quyền có được không?

Do cần vốn sản xuất nông nghiệp, nên tôi có giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho bà Tâm vay giùm 50 triệu đồng. Bà Tâm đưa vợ chồng tôi ra Phòng Công chứng Nhà nước ở thị trấn Long Thành. Tại đây, sau hơn một giờ chờ đợi, cán bộ công chứng gọi vợ chồng tôi vào ký (tôi chỉ ký tên chứ không đọc được chữ; còn vợ tôi thì không biết chữ nên lăn tay). Từ khi nhận giấy CNQSDĐ đến nay đã hơn một năm nhưng bà Tâm vẫn chưa giao cho vợ chồng tôi được đồng nào; còn sổ đỏ thì bà Tâm cứ hẹn không trả lại cho tôi. Khi tôi nhờ người đọc lại văn bản mà tôi ký tại Phòng công chứng thì mới biết đó là hợp đồng ủy quyền với nội dung là vợ chồng tôi ủy quyền cho bà Tâm vay vốn, thế chấp tài sản tôi tại Ngân hàng.

 

Tôi rất lo, vì bà Tâm luôn lánh mặt nên không gặp được. Xin hỏi, tôi có hủy bỏ hợp đồng ủy quyền được không? Xin chuyên mục Luật sư của bạn tư vấn giúp. Tôi xin cảm ơn.


Trần Văn Thời (xã Phước Thái, Long Thành)

 Rất tiếc là ông không gửi kèm theo bản hợp đồng ủy quyền để chúng tôi xem nội dung cụ thể thì trả lời sẽ được chính xác hơn. Tuy nhiên, về nguyên tắc thì tại các Điều 581 và Điều 588 của Bộ luật Dân sự quy định về vấn đề này như sau:

 * Điều 581. Hợp đồng ủy quyền

 Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

 * Điều 588. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

 1- Trong trường hợp ủy quyền có thù lao, thì bên ủy quyền có thể đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao, thì bên ủy quyền có thể đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền trong một thời gian hợp lý.

 Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo, thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

 2- Trong trường hợp ủy quyền không có thù lao, thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết trong một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao, thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền.

 Theo các Điều Luật đã viện dẫn trên đây thì ông có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền. Cần trao đổi cụ thể, ông thỏa thuận liên hệ ĐT số: 0913.755442 - 0613.823096 để gặp trực tiếp Luật sư. Chúc ông gặp may mắn.  

Các bài liên quan