Thủ tục công chứng di chúc

 

  1. Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);
  2. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) của người lập di chúc, của người được để lại di sản trong di chúc (bản chính và bản sao);
  3. Giấy tờ sở hữu tài sản của người lập di chúc muốn để lại (bản chính và bản sao);
  4. Bản chính di chúc;
  5. Chứng minh nhân dân của người làm chứng nếu di chúc phải có người làm chứng.

* Trường hợp người lập di chúc mà tính mạng bị cái chết đe doạ thì không phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy tờ có liên quan đến sở hữu tài sản.

Các bài liên quan