Thủ tục công chứng hợp đồng thuê tài sản

 
* Nếu là công dân:

1.       Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2.       Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp pháp khác của các bên hoặc của người được uỷ quyền đại diện nếu uỷ quyền (bản chính và bản sao);

3.       Giấy tờ sở hữu tài sản (bản chính và bản sao);

4.       Bản chính Hợp đồng thuê tài sản.

* Nếu là pháp nhân:

1.       Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2.       Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp pháp khác của các bên hoặc của người được uỷ quyền đại diện nếu uỷ quyền (bản chính và bản sao);

3.       Giấy tờ sở hữu tài sản (bản chính và bản sao);

4.       Bản chính Hợp đồng thuê tài sản.

5.       Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (bản chính và bản sao có chứng thực);

6.       Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc giấy uỷ quyền đại diện của pháp nhân nếu uỷ quyền (bản chính và bản sao có chứng thực);

7.       Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện pháp nhân (bản chính và bản sao có chứng thực).

* Trường hợp các đồng sở hữu tài sản chết thì còn có:

- Giấy chứng tử (bản chính và bản sao có chứng thực);

- Tờ khai di sản thừa kế (theo mẫu);

- Tờ thoả thuận của các đồng thừa kế (theo mẫu).

Các bài liên quan