Thủ tục công chứng văn bản thoả thuận phân chia,văn bản khai nhận di sản thừa kế

 

1.       Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2.       Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh, kết hôn, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) của người yêu cầu thừa kế (bản chính và bản sao);

3.       Giấy tờ sở hữu tài sản thừa kế (bản chính và bản sao);

4.       Giấy chứng tử hoặc giấy tờ hợp khác của người để lại di sản (bản chính và bản sao);

5.       Tờ khai di sản thừa kế (theo mẫu);

6.       Giấy thoả thuận nhường quyền, từ chối nhận di sản của các đồng thừa kế khác (bản chính và bản sao có chứng thực);

7.       Di chúc (nếu có);

8.       Văn bản thuận phân, khai nhận di sản (theo mẫu);

9.       Bản niêm yết thuận phân, khai nhận di sản (theo mẫu);

10.   Biên bản niêm yết thuận phân, khai nhận di sản (theo mẫu).

* Lưu ý: Bản niêm yết và biên bản niêm yết văn bản thuận phân, văn bản khai nhận di sản do Phòng công chứng thực hiện, công dân không phải xuất trình.

Các bài liên quan