Thủ tục nhận lưu giữ di chúc

1. Trình tự thực hiện: 

 

- Người yêu cầu công chứng (CC) di chúc, nhận lưu giữ di chúc phải tự mình nộp hồ sơ yêu cầu CC, không ủy quyền cho người khác.

 - Theo yêu cầu của người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc, công chứng viên (CCV) tại tổ chức hành nghề CC đã nhận lưu giữ di chúc công bố di chúc theo quy định của pháp luật. 

 - CCV tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ CC. Viết phiếu hẹn thời gian CC.

 - Nếu thấy có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự, có dấu hiệu đe dọa, cưỡng ép thì CCV đề nghị người yêu cầu CC làm rõ hoặc theo đề nghị người yêu cầu, CCV tiến hành xác minh, không làm rõ được thì có quyền từ chối CC. 

 - CCV kiểm tra lại di chúc, người yêu cầu CC tự đọc lại dự thảo văn bản, đồng ý thì ký vào từng trang văn bản. 

 - CCV ghi lời chứng, ký vào từng trang văn bản, người yêu cầu nộp phí CC, tổ chức hành nghề CC  đóng dấu CC.

 -Trường hợp nhận lưu giữ di chúc, CCV phải niêm phong bản di chúc, ghi giấy nhận lưu giữ và giao cho người lập di chúc.

 2. Thành phần hồ sơ:

 -  Phiếu yêu cầu CC (theo mẫu quy định).

 - Giấy tờ tùy thân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; sổ hộ khẩu (bản phô tô).

 - Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của người lập di chúc.

 - Các giấy tờ khác liên quan mà theo quy định của pháp luật phải có: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Giấy khai sinh…

 3. Thời hạn giải quyết: 

 - Hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 - Đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu CC phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài không quá 10 ngày làm việc. (Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn CC). 

 4. Phí, lệ phí:  100.000 đồng/ trường hợp.      

Các bài liên quan