Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

Qúy khách có nhu cầu công chứng cần chuẩn bị như sau :

A. GIẤY TỜ BÊN BÁN HOẶC BÊN ỦY QUYỀN CẦN XUẤT TRÌNH

1. Giấy Đăng ký xe ôtô.

2. Sổ Đăng kiểm

3. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên bán ( cả vợ và chồng )

4. Sổ Hộ khẩu của bên bán hoặc ủy quyền ( cả vợ và chồng)

5. Giấy đăng ký kết hôn của bên bán hoặc ủy quyền

6. Trong trường hợp bên bán gồm một người cần có các giấy tờ sau :

-          Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu từ trước tới nay sống độc thân )
-          Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu đã ly hôn )
-          Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản)
-          Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản ( Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản )
7. Hợp đồng uỷ quyền bán, ủy quyền lại ( Nếu có )
 
B. GIẤY TỜ BÊN MUA HOẶC BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CẦN XUẤT TRÌNH
 
1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên mua hoặc bên nhận ủy quyền
2. Sổ hộ khẩu của bên mua hoặc bên nhận ủy quyền
4. Phiếu yêu cầu công chứng
5. Hợp đồng uỷ quyền mua ( Nếu có )

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác