Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

Quý khách có nhu cầu công chứng di chúc cần chuẩn bị như sau :

     CÁC GIẤY TỜ CẦN  XUẤT TRÌNH

 * Tường hợp người lập di chúc là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cả vợ và chồng

2. Sổ hộ khẩu của cả vợ và chồng

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân ( Đăng ký kết hôn )

4.  Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( nhà, đất, ôtô …)

5. Bản di chúc ( Do người yêu cầu công chứng lập hoặc Văn phòng Công chứng Thạnh phú soạn thảo theo yêu cầu )

 

* Trường hợp người lập di chúc là một ( 01 )người, cần có các giấy tờ sau :

 

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

2. Sổ hộ khẩu

3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( nhà, đất, ôtô …)

4. Bản di chúc ( Do người yêu cầu công chứng lập hoặc Văn phòng Công chứng Thạnh phú soạn thảo theo yêu cầu )

 

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác