Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

Qúy khách có nhu cầu công chứng về thừa kế chuẩn bị như sau:

A-  VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ

-   Văn bản khai nhận thừa kế

 -  Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

 -  Văn bản từ chối di sản thừa kế

B - GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH :

            - Phiếu yêu cầu công chứng ( theo mẫu cung cấp tại VPCC Thạnh Phú );

            - Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); của những người thuộc diện hưởng thừa kế.

            - Giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản thừa kế ( Giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch ) của những người thuộc diện hưởng thừa kế

           - Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế hợp pháp của người thuộc diện hưởng di sản thừa kế ( nếu có )

           -Giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền ( nếu có ) của người/những người thuộc diện hưởng di sản thừa kế.

        - Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế ( Hoặc giấy tờ chứng minh người đó đã chết )

        - Giấy chứng tử của những người thuộc diện hưởng thừa kế ( nếu có )

         -  Di chúc hợp pháp ( nếu có )

         - Giấy chứng nhận quyền sở hữu về tài sản của người để lại di sản thừa kế

         - Thông báo công khai về việc phân chia di sản thừa kế đã được UBND Phường nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản thừa kế chết xác nhận không có khiếu kiện ( Thông báo này do VPCC Thạnh phú soạn thảo )

 

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác