Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

Qúy khách có nhu cầu giao dịch cần chuẩn bị như sau :

A. BÊN UỶ QUYỀN CẦN XUẤT TRÌNH:

 * Trường hợp bên ủy quyền là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền (cả vợ và chồng)

2. Hộ khẩu của bên ủy quyền ( cả vợ và chồng)

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền ( Đăng ký kết hôn )

4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( nhà, đất, ôtô …) Hoặc giấy tờ làm căn cứ ủy quyền khác ( Giấy Đăng ký kinh doanh, Giấy mời, Giấy triệu tập…)

5. Hợp đồng uỷ quyền có nội dung ủy quyền lại ( Nếu có )

 

* Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân một ( 01 ) người, cần có các giấy tờ sau :

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu từ trước tới nay sống độc thân)

          Bản án ly hôn + giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu đã ly hôn )

     2. Chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết )

      3. Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia tài sản, bản án phân chia tài sản )

* Trường hợp bên ủy quyền là pháp nhân, cần có thêm các loại giấy tờ sau :

1. Quyết định thành lập/ Đăng ký kianh doanh của pháp nhân

2. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc giấy uỷ quyền đại diện của pháp nhân nếu uỷ quyền;

3. Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện pháp nhân (bản chính và bản sao có chứng thực).

B.  BÊN NHẬN ỦY QUYỀN CẦN XUẤT TRÌNH ( Chỉ áp dụng đối với hợp đồng ủy quyền ):

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên nhận ủy quyền

2. Hộ khẩu của bên nhận ủy quyền

3. Phiếu yêu cầu công chứng

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác