Thủ tục công chứng

1.Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);
2.Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh, kết hôn, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) của người yêu cầu thừa kế (bản chính và bản sao);

3.Giấy tờ sở hữu tài sản thừa kế (bản chính và bản sao);

4.Giấy chứng tử hoặc giấy tờ hợp khác của người để lại di sản (bản chính và bản sao);

5.Tờ khai di sản thừa kế (theo mẫu);

6.Giấy thoả thuận nhường quyền, từ chối nhận di sản của các đồng thừa kế khác (bản chính và bản sao có chứng thực); Chi tiết
2.Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người từ chối nhận di sản (bản chính và bản sao); 3.Giấy tờ chứng minh người từ chối nhận di sản là người được hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật (bản chính và bản sao); 4.Văn bản từ chối nhận di sản (theo mẫu). Chi tiết
1. Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu công chứng (CC) di chúc, nhận lưu giữ di chúc phải tự mình nộp hồ sơ yêu cầu CC, không ủy quyền cho người khác. - Theo yêu cầu của người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc, công chứng viên (CCV) tại tổ chức hành nghề CC đã nhận lưu giữ di chúc công bố di chúc theo quy định của pháp luật. Chi tiết
Trang: «««  1, 2