Ngày đăng : 18/06/11 12:06 pm


Giới thiệu Văn phòng Công chứng Bình Đa


Văn phòng công chứng Bình Đa được thành lập theo Quyết Định số 2889/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai và được  Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép đăng ký hoạt động số 04, ngày 22/10/2010, chính thức đi vào hoạt động ngày 27 tháng 10 năm 2010. Văn Phòng Công chứng Bình Đa là một trong bốn Văn phòng được cấp phép đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Văn Phòng nhận thấy đó là thách thức, nhưng Văn Phòng  Công Chứng Bình Đa cố gắng nỗ lực phấn đấu để đúc kết cho mình những kinh nghiệm thực tiễn trong việc tổ chức, hoạt động, để Văn phòng ngày càng hoạt nề nếp, chuyên nghiệp hơn giúp Văn phòng phục vụ các cá nhân, tổ chức có yêu cầu công chứng được tốt hơn.

Ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động Văn phòng công chứng Bình Đa đã tổ chức các buổi tập huấn nâng cao nghiệp vụ, ý thức, thái độ phục vụ cá nhân, tổ chức có yêu cầu công chứng cho các cán bộ, nhân viên. Thường xuyên quán triệt cán bộ, nhân viên tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công chứng và các quy định pháp luật khác có liên quan. Văn phòng đã niêm yết đầy đủ lịch làm việc, thời gian tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, trả kết quả, niêm yết bảng phí, thù lao công chứng, các biểu mẫu có liên quan và trình tự thủ tục thụ lý giải quyết để cá nhân tổ chức có yêu cầu công chứng biết, thực hiện một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Với phương châm “Tất cả vì lợi ích của khách hàng” Văn phòng cũng bố trí cán bộ thường xuyên trực văn phòng, tiếp nhận hồ sơ từ thứ Hai đến thứ bảy hàng tuần. Ngoài ra, Văn phòng còn nhận các dịch vụ công chứng ngoài giờ và công chứng tận nơi theo yêu cầu của khách hàng và theo quy định của luật công chứng.

Với sứ mệnh đảm bảo sự an toàn cho các giao dịch, VPCC Bình Đa mong muốn trở thành một đối tác tin cậy, một nhà cung cấp dịch vụ công chứng chuyên nghiệp và uy tín của Quý khách hàng. VPCC Bình Đa tự hào đang góp phần làm thay đổi hình ảnh về hoạt động công chứng.

 

 


..