CÔNG VĂN (18/06/11 11:06 am)

 

STT Số văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Văn bản/trích yếu
1 Số: 91 /2008/TTLT-BTC-BTP 17/10/2008 Thông tư liên tịch Thông tư sửa đổi mức thu phí công chứng
2 92 /2008/TTLT-BTC-BTP 17/10/2008 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thu phí bản sao, chứng thực