Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

Hiện nay, nhiều người dân trong đó có cả cán bộ, công chức không phân biệt được và vẫn thường nhầm lẫn giữa công chứng và chứng thực, cũng như không biết phải chứng thực ở đâu, mặc dù Luật công chứng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Vì vậy, để giúp bạn đọc hiểu được sự khác biệt giữa công chứng với chứng thực, thuận tiện trong giao dịch cũng như trong việc thực hiện những thủ tục hành chính tốt, chúng tôi xin giới thiệu những vấn đề khác biệt cơ bản giữa công chứng và chứng thực. Chi tiết
(PL)- Tại TP.HCM, tất cả hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (trừ di chúc) phải được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng. Chi tiết
Thực hiện Thông tư liên tịch số : 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngaỳ 19/01/2012 của Bộ Tài Chính và Bộ Tư Pháp ngày 13/3/2012 Trưởng Văn phòng Công Chứng Thạnh phú đã ban hành quyết định số :: 01/ 2012/ QĐ.CCTP về việc công bố và áp dụng mức thu lệ phí công chứng mới theo qui định. Theo đó Kể từ ngày 15/03/2012 Văn phòng sẽ áp dụng mức thu này theo qui định. Chi tiết
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU VĂN BẢN ( 2 ) Chi tiết
Theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho phép doanh nghiệp được phép bán 20% tổng số nhà thương mại của dự án không qua sàn. Tuy nhiên, do nhiều chủ dự án thiếu trách nhiệm nên nhiều người mua nhà không qua sàn có nguy cơ không được cấp sổ đỏ. Chi tiết

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác